Správy (Stránka 7)

Aktuality, oznamy a iné správy; inzercia a kniha návštev.


Výberové konanie

Obecný úrad Hontianske Tesáre, Hont. Tesáre č. 66, 962 68 Hont. Tesáre

 

vyhlasuje výberové konanie na

·         jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),Zmeny v evidencii obyvateľov v roku 2016

Stav počtu obyvateľov obce Hontianske Tesáre k 31.12.2016

 

Obec

SPOLU

Muži

Ženy

Hontianske TesáreObecný ples - motýlí

Srdečné všetkých pozývame na Obecný ples - motýlí, kde radi privítame pánov s motýlikom a dámy s rôznou ozdobov v tvare motýlika (náušnice, čelenky, opasok  a pod.HARMONOGRAM ZVOZU TRIEDENÝCH ZLOŽIEK - plastov na 1.polrok 2017

Harmonogram odvozu treideného zberu plastov

 

Externé správy

Agregované (externé) oznamy z iných webov súvisiacich s našou obcou.
Po kliknutí na názov článku sa otvorí originálny článok na webstránke kde bol uverejnený.