Správy (Stránka 2)

Aktuality, oznamy a iné správy; inzercia a kniha návštev.


Výberové konanie na TSP

Obecný úrad Hontianske Tesáre, Hont. Tesáre č. 66, 962 68 Hont. Tesáre

 

vyhlasuje výberové konanie na

·         jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),