Výberové konanie na TPObecný úrad Hontianske Tesáre, Hont. Tesáre č. 66, 962 68 Hont. Tesáre

 

vyhlasuje výberové konanie na

·         jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP),

Výberové konanie sa uskutoční dňa 12. marca 2018 o 10.00 hod. na Obecnom úrade

Hontianske Tesáre

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu obecného úradu.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 8. marca 2018. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Viac v prílohe.

PrílohaVeľkosť
VK_TP.pdf129.06 KB
Váš hlas: Žiadna Priemer: 2 (1 hlas)