Úradná tabuľaNové cestovné poriadky počas opravy mosta v Ladzanoch

Oznamujeme občanom, že dňa 15.4.2018 bude odstavený most v obci Ladzany z dôvodu jeho rekonštrukcie.

Bude odstavená cestná premávka v smere z Ladzian na Sebechleby a naopak. Autobusové spoje budú upravené podľa priložených harmomogramov.Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Obec Hontianske Tesáre, v zmysle § 9a , ods. 8, písm. e, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hontianskych Tesároch zo dňa 5.3.2018 č. 55/2018 zverejňuje zámer o odpredaji nehnuteľnosti z majetku obce.Výberové konanie na TP

Obecný úrad Hontianske Tesáre, Hont. Tesáre č. 66, 962 68 Hont. Tesáre

 

vyhlasuje výberové konanie na

·         jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP),Ľudový ples

Zverejnené v: