Cirkevné oznamy (Stránka 3)Farské oznamy na 39. týždeň

25. nedeľa v cezročnom obdobíFarské oznamy na 38. týždeň

24. nedeľa v cezročnom obdobíZDRUŽENÝ CIRKEVNÝ ZBOR EV. CIRKVI A.V. H. TESÁRE- DVORNÍKY

Milí bratia a sestry, na tomto telefónnom čísle sa môžete so mnou skontaktovať:  tel.: 0918 828 341,   045 - 5583 503, dohodnúť  osobné  stretnutie  na Ev. farskom úrade v Tesároch, alebo na Ev. farskom  úrade v Dudinciach, v mieste môjho bydliska.      Farské oznamy na 37. týždeň

23. nedeľa v cezročnom obdobíFarské oznamy na 36. týždeň

22. nedeľa v cezročnom období