Mravčekovia z BystréhoDetsko-mládežnícky spevokol Mravčekovia z Bystrého z východného Slovenska zavítal do Hontianskych Tesár na konci prázdnin 26.augusta 2011. Prišli na pozvanie evanjelickej farárky Márie Hroboňovej.

Zvítanie bolo vskutku radostné, keďže sú to jej rodáci z Východu. Pani farárka urobila deťom a ich rodičom krátku exkurziu po Tesároch, v evanjelickom kostole rozprávala o živote tesársko-dvorníckeho zboru. Na cintoríne sa pristavili aj pri hrobe štúrovca Karola Braxatorisa, ev. farára a brata Andreja Sládkoviča. Pred koncertom sa Bystrania ešte trochu zoznámili s domácimi deťmi pri spoločných hrách a potom si rýchlo nasadili žlté trička a Mravčekovia odspievali svoj vyše hodinový koncert v plnenej sále kultúrneho domu.

Pekné rytmické piesne so živou kapelou si vyslúžili obdiv a poriadny potlesk. K spevokolu sa prihovorila v mene obce Ing. Anna Melišková. P. farárka Hroboňová mala krátku biblickú úvahu a katolícky p. farár Marek Hraňo sa pomodlil na záver koncertu. Hostia aj domáci si na pamiatku z koncertu odnášali so sebou obrázok s usilovným mravčekom, ktorý je v Biblii kresťanom vzorom v usilovnosti. Veríme, že im tento obrázok bude dlho pripomínať koncert v Tesároch.

Po výbornom koncerte nasledovala aj výborná večera. Guľáš chutil vynikajúco a skvelé koláče sa rýchlo míňali. Aj tentokrát sa v Tesároch dokázala srdečná štedrosť a pohostinnosť evanjelických
rodín, ale aj obecného úradu, čo s vďakou Bystrania ocenili. Mravčekovia potom pokračovali vo svojej ceste do Dudiniec, kde sa zúčastnili trojdňového stretnutia detsko-mládežníckych spevokolov
spolu so spevokolom Zvonček z Hybe a s domácim spevokolom Ďatelinky.

Mgr. Mária Hroboňová, ev. farárka

 

Pod článkom je výber fotografií z návštevy Mravčekov v Hontianskych Tesároch, viac fotografií nájdete v galérii..

Váš hlas: Žiadna Priemer: 4.7 (3 votes)