Ev. a.v. oznamy

Evanjelická cirkev augsburského vyznania


Karol Braxatoris - 145. výročie úmrtia

Združený cirkevný zbor Hontianske Tesáre-Dvorníky si 13. júla 2014 spomínal na slávnostných službách Božích na svojho  významného farára, kazateľa, národovca Karola Braxatorisa (1806 -1869) pri 145. výročí  jeho úmrtia.Mravčekovia z Bystrého

Detsko-mládežnícky spevokol Mravčekovia z Bystrého z východného Slovenska zavítal do Hontianskych Tesár na konci prázdnin 26.augusta 2011. Prišli na pozvanie evanjelickej farárky Márie Hroboňovej.ZDRUŽENÝ CIRKEVNÝ ZBOR EV. CIRKVI A.V. H. TESÁRE- DVORNÍKY

Milí bratia a sestry, na tomto telefónnom čísle sa môžete so mnou skontaktovať:  tel.: 0918 828 341,   045 - 5583 503, dohodnúť  osobné  stretnutie  na Ev. farskom úrade v Tesároch, alebo na Ev. farskom  úrade v Dudinciach, v mieste môjho bydliska.