Aktuality (Stránka 9)Karol Braxatoris - 145. výročie úmrtia

Združený cirkevný zbor Hontianske Tesáre-Dvorníky si 13. júla 2014 spomínal na slávnostných službách Božích na svojho  významného farára, kazateľa, národovca Karola Braxatorisa (1806 -1869) pri 145. výročí  jeho úmrtia.Prázdninové stredy

Obec pripravuje pre všetkých PRÁZDNINOVÉ STREDY, kde bude o 13.oo každú stredu v júli a v auguste pripravený program. Budú sa striedať športové, kultúrne, turistické, tvorivé aktivity, na ktoré srdečne pozývame. Do Vašich domácností doručujeme plagátiky, kde si budete môcť z týchto aktivít vyberať.December v našich obciach

Pripravujeme v decembri:


13.12.o 17.00 Vianočné tvorivé dielne III. - zdobenie medovníčkov

14.12. o 8.00 Obecná zabíjačka

13.00 Vianočné trhy

16.12. o 17.00 Zasadnutie obecného zastupiteľstva

17.12. Roznášanie vianočných oblátok

18.12. o 17.00 Ekumenické adventné stretnutieVýsledky II. kola volieb na predsedu VÚC

V Ý S L E D K Y V O L I E B

za predsedu Banskobystrického kraja

II. koloPozvánka na riadne valné zhromaždenie

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie