Aktuality (Stránka 7)Prázdninové stredy

P O Z V Á N K A

P R Á Z D N I N O V É S T R E D Y 2015

 Mimoriadna jazda vlakom zabudnutou traťouVyberanie daní a poplatku.

VYBERANIE DANE Z NEHNUTEĽNOSTI DANE ZA PSA

a miestneho poplatku za zberHarmonogram vývozu plastov na rok 2015

Harmonogram vývozu plastov na prvý polrok 2015

23.január

13.február

6.marec

17.apríl

5.máj

29.máj

19.jún

10. júl

31. júl

21. august

11. september

23. október

14. november

4 .decemberPodporte petíciu za obnovene vlakovej dopravy

Prosíme občanov o podporenie petíciu za obnovenie vlakovej dopravy aj cez našu obec.

Podporte