Aktuality (Stránka 5)



Oznámenie o konaní VZ

 

 

 

 

Oznámenie  o konaní  valného zhromaždenia

 

 

 



Pozvánka



Pozvánka



Pozvánka

 

 

Oznámenie o konaní valného zhromaždenia

 

 



Výberové konanie

Obecný úrad Hontianske Tesáre, Hont. Tesáre č. 66, 962 68 Hont. Tesáre

 

opätovne vyhlasuje výberové konanie na

·         jedno pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

·