Aktuality (Stránka 2)Výberové konanie na TSP

Obecný úrad Hontianske Tesáre, Hont. Tesáre č. 66, 962 68 Hont. Tesáre

 

vyhlasuje výberové konanie na

·         jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

 

 Harmonogram zberu plastov na rok 2018

HARMONOGRAM ODVOZU

 TRIEDENÉHO ZBERU

Združenie „HONT DUDINCE“ 2018

 

 

Mesiac

dátum
Guľášmajster 2017

PROPOZÍCIE

 

ťaže vo varení gulášu o

 

GULÁŠMAJSTRA obce Hontianske Tesáre