Služby (Stránka 2)

Inštitúcie, obchody a ostatné služby v našej obci


FUN VIA BAR

Bar sa nachádza v centre Hontianskych Tesár.

Zodpovedná vedúca: Elena Machovičová
 Pošta

Budova pošty sa nachádza v centre obce na spojovacej ceste hlavnej ulice a cesty pre medzinárodnú premávku Šahy <--> Zvolen (E77) oproti budove školy.Zdravotné stredisko

Zdravotné stredisko
Budova zdravotného strediska sa nachádza na severnom okraji obce Hontianske Tesáre (smerom na Zvlolen vľavo) vedľa hlavnej ulice prechádzajúcej cez obec.

V súčasnej dobe sa v nej nachádza len ambulancia praktického lekára (v minulosti aj zubná ambulancia).
 Dobrovoľný hasičský zbor

Vľavo požiarna zbrojnica so sušiakom hadíc, vpravo budova pošty, medzi nimi je tel. ústredňaV obci Hontianske Tesáre je už niekoľko desaťročí dobrovoľný hasičský zbor (DHZ).
Veliteľom hasičov je v súčasnosti Pavel Pastucha,
predtým bol dlhé roky veliteľom Ján Babinský, ktorý však  už nie je medzi nami.

Dobrovoľní hasiči sa prví volajú k pohromám a nešťastiam - najmä k požiarom v našej obci - a  sú zväčša prví záchrancovia ľudí, zvierat a majetku pri nešťastiach, až potom prídu profesionálni hasiči z najbližších miest.

Hasiči sa každoročne zúčastňujú súťaží dobrovoľných hasičských zborov a tým si precvičujú a prehlbujú vedomosti a zručnosti potrebné na záchranu ľudí, zvierat a majetku pri nešťastiach a živelných pohromách.Škola

Budova školy sa náchádza oproti budove pošty v centre obce na ceste spájajúcej hlavnú ulicu s cestou pre medzinárodnú premávku Šahy <--> Zvolen (E77).

V budove je Materská škola Hontianske Tesáre  aj Základná škola Hontianske Tesáre.

Vchod do MŠ je spredu budovy - od ulice, v prízemných priestoroch sa nachádza šatňa pre deti. Samotné spoločenské a jedálenské priestory pre deti sú na poschodí.

Do ZŠ je vchod zriadený zozadu budovy. Triedy (1-4 ročník), kabinety, sociálne miestnosti, šatňa a kancelária riaditeľky sa nachádzajú v prízemnej časti budovy. Počítačová učebňa je na poschodí a špeciálne triedy (I. a II. špeciálna trieda) sú priestorových dôvodov zriadené vo vedľajšej budove - budova požiarnej zbrojnice.