ObchodyRozličný tovar

Obchod sa nachádza v centre časti Dvorníky.
Majiteľ predajne: Ľubica Hajnalová
Zodp. vedúca:COOP JEDNOTA Krupina, predajňa Hontianske Tesáre

Obchod sa nachádza v centre Hontianskych Tesár pri autobusovej zastávke.

Zodp. vedúca: Tereza Vrbová
 Rozličný tovar - večierka

Obchod sa nachádza v centre Hontianskych Tesár - na kopci medzi obchodom JEDNOTA a obecným úradom na ľavej strane.

Majiteľ: Igor Masorin
Zodp. vedúci: Jozef Didiáš