Začaté správne konanieVýrub: breza

parc. č. 158/1

kat. úz. Hontianske Tesáre

PrílohaVeľkosť
Dediny_-zacate_spravne_konanie_-_krupina.doc37 KB
Váš hlas: Žiadna Priemer: 3.5 (2 votes)