Dokumenty

Dokumenty zverejnené v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, v znení neskorších predpisov.

Dokument Typ Číslo Dátum Partner IČO Čiastka
Rozpočet na rok 2018 zmluva 06.04.2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zmluva 24.01.2018 Slovak Telekom a.s.
Zmluva o bežnom účte , Združenie HONT, spol. s r.o. zmluva 24.01.2018 Prima banka
Došlé faktúry jún-december 2017 faktúra 17.01.2018
Darovacia zmluva č. SHNM-OD-2017/001181-008 zmluva 21.12.2017 SR - MV SR
Kúpna zmluva 1/2017 zmluva 21.12.2017 Kravec s.r.o.
Kúpno-predajná zmluva (požiarna striekačka motorová v športovej úprave PS 15) zmluva 20.12.2017
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu" zmluva 02.11.2017
Zámenná zmluva zmluva 06.10.2017
Kúpno predajná zmluva zmluva 02.10.2017
Kúpno predajná zmluva - zabíjačka zmluva 07.09.2017
Darovacia zmluva - COOP Jednota zmluva 23.08.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí zmluva 21.06.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostreidkov DPO SR zmluva 21.06.2017
Dodatok č. 2 k zmluve o terminovanom úvere - Horné Šipice zmluva 19.06.2017
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo - Rekonštrukcia poľnej cesty zmluva 14.06.2017
Dodatok ku kúpnej zmluve Patrik Bartoš zmluva 14.06.2017
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017 - BBSK zmluva 14.06.2017
Došlé faktúry faktúra 05.06.2017
Došlé faktúry rok 2016 faktúra 05.06.2017
Záverečný účet obce za rok 2016 - návrh zmluva 05.06.2017
Energetický audit zmluva 22.05.2017
Zámenná zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva v prospech zamieňajúceho + rozpočet obce na rok 2017 zmluva 14.02.2017 rim.kat. cirkev
Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. zmluva 11.01.2017
Kúpno predajná zmluva . zabíjačka zmluva 21.12.2016
Zmluva o termínovanom úvere č. 862/2016/UZ zmluva 12.12.2016
Protokol a dohoda o prechode pozemkov v dočasnej správe, prechode majetkových práv a súvisiacich záväzkov z majetku SR do vlastníctva obce zmluva 02.12.2016
Zmluva o prenájme informačných a reklamných tabúľ zmluva 29.11.2016
Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení k informačnému systému DCOM zmluva 21.11.2016
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu pre OcÚ zmluva 21.11.2016
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu pre ZŠ s MŠ zmluva 21.11.2016
Kúpna zmluva Mária Tóthová zmluva 28.10.2016
Zmluva č. 628/2016/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2016 zmluva 03.08.2016 BBSK
Zmluva o pradji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet spoločnosti Slovnaft a.s. zmluva 03.08.2016
Dodatok č. 1 ku zmluve o NFP zmluva 01.07.2016 Ministerstvo hospodárstva SR
Zmluva o poskytnutí NFP č. 043BB050018 zmluva 01.07.2016 PPA
Kúpna zmluva - mulčovač zmluva 03.06.2016
Záverečný účet Obce Hontianske Tesáre a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 zmluva 03.06.2016
Zmluva o poskytovaní služieb zmluva 10.05.2016
Zmluva č. SZH1205201505 (o odpadoch) + mandátna zmluva zmluva 19.04.2016
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb zmluva 13.04.2016
Zmluva o dielo na spracovanie žiadosti o NFP - Rekonštrukcia a energetická optimalizácia KD Hontianske Tesáre I. a II. etapa zmluva 24.03.2016
Rozpočet obce na rok 2016 zmluva 21.03.2016
záverečný účet obce Hontianske Tesáre za rok 2014 zmluva 21.03.2016
1. Zmluva o poskytnutí dodácie pre DHZ, 2. Dodatok č.1. k ZoD Rekonštrukcia poľnej cesty zmluva 08.03.2016
Zmluva o spolupráci zmluva 04.02.2016
Darovacia zmluva zmluva 20.01.2016
Nájomná zmluva zmluva 20.01.2016
došlé fakrúry 6.-12./2015 faktúra 07.01.2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zmluva 05.01.2016 Ministerstvo hospodárstva SR