Samospráva

Obecný úrad, starostka, obecné zastupiteľstvo, tlačivá a dokumenty


Obecný úrad

obecný úrad a dom kultúryObecný úrad sa nachádza v polyfunkčnej budove kultúrneho domu v centre Hontianskych Tesár.
V budove sa nachádza:Začaté správne konanie

Výrub: breza

parc. č. 158/1

kat. úz. Hontianske TesáreVýročná správa a záverečný účet za rok 2012

V prílohe nájdete:

  1. Záverečný účet obce Hontianske Tesáre za rok 2012
  2. Výročná správa obce Hontianske Tesáre za rok 2012


Začatie správnevo konania

Začaté správne konania:

 

Číslo konania: SK 8764/2012/14

Dátum zverejnenia informácie: 25.07.2012Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Na základe zmluvy obcí a miest č.