ZDRUŽENÝ CIRKEVNÝ ZBOR EV. CIRKVI A.V. H. TESÁRE- DVORNÍKY