Obec (Stránka 2)

Informácie o obci, zaujímavosti, história, osobnosti...


Obecné symboly

Erb, vlajka a pečať tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti. Hontianske Tesáre v minulosti svoj erb nemali, teda ho bolo potrebné vytvoriť.


Stav počtu obyvateľov k 31.12.2009

Obec (časť) Dospelí Deti Spolu
Hontianske Tesáre 422 120 542
Báčovce 58 6 64
Dvorníky 149 40 189
Šipice 94 25 119
Spolu 723 191 914