Doprava

Odchody autobusov SAD Zvolen platné od 13.12.2009.


Hontianske Tesáre, Jednota

 


H. Tesáre - zdravotné stredisko



Šipice



H. Tesáre - rázcestie k ŽS



H. Tesáre - Pirovské