Obec

Informácie o obci, zaujímavosti, história, osobnosti...


Obnova verejného osvetlenia

Cieľom projektu je obnova technicky zastaranej sústavy verejného osvetlenia v obci Hontianske Tesáre za účelom jej modernizácie a zníženia energetickej náročnosti prostredníctvom inštalácie úspornejších svietidiel, inštalácie riadiacich jednotiek a výmeny rozvádzačov.

Obnova verejného osvetlenia v obci Hontianske Tesáre

KaHR-22VS-1501

Miesto realizácie: Obec Hontianske TesáreSkvalitnenie sociálnej situácie

Skvalitnenie sociálnej situácie
komunitnými aktivitami obyvateľov MRK
v obci Hontianske TesáreZákladné informácie

Obec Hontianske Tesáre tvoria štyri obce v jednej (Hontianske Tesáre, Dvorníky, Šipice a Báčovce), ktoré od r. 1971 vystupujú pod spoločným názvom. K obci patria aj osady Patkôš a Pírovské. Obec sa nachádza na juhu stredného Slovenska v regióne Hont, leží na juhozápadnom okraji Krupinskej planiny. Rozprestiera sa v nadmorskej výške 145 až 303 metrov a preteká cez ňu potok Štiavnica. Cez obec prechádza medzinárodná komunikácia (E77), spájajúca Budapešť s Varšavou. Na juh od obce (cca 5 km) sa nachádza známe kúpeľné mestečko Dudince, severne (cca 20 km) leží okresné mesto Krupina. Ešte severnejšie (cca 50 km) od obce sa nachádza známe mesto Zvolen.VOĽBY

Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voličaVýsledky referenda 2010

spolu za obec Hontianske Tesáre

Počet oprávnených voličov

Počet vydaných hlasovacích lístkov

Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov

Počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov

účasť v %

672

156

153

3

23,00%