Obecná expedícia Dúpänce

Dnes (28.6.2011) sa konala obhliadka Tesárskej Rokliny a Dúpäniec (Osemdierky a Dvojdierky) s úmyslom vylepšiť značenie a uľahčiť prístup turistom k týmto našim zaujímavostiam. V blízkej budúcnosti sa vybudujú orientačné a informačné značky (tabule), ktoré by mali prispieť k zvýšeniu návštevnosti.