Nový most na Patkôši

Obyvatelia časti Patkôš sa 29.10.2010 dočkali nového mostu pre chodcov ponad potok Štiavnica.