Exkurzia v Dúpencoch a Tesárskej rokline

8.9.2011 sa v rámci konferencie "Šanca pre neznáme krajiny" konanej v Dudinciach uskutočnila exkurzia do Dúpeniec a Tesárskej rokliny. Účastníci exkurzie prišli v dvoch skupinách (dvomi autobusmi). Po samotnej exkurzii sa mohli občerstviť pekárenskými výrobkami domácich gazdín, ako aj degustovať vína od domácich vinárov. Exkurzii predchádzali prípravy v podobe sprístupnenia TR a Dúpeniec, ako aj označenia ciest k nim a osadenie informačných tabúľ.