Vysvieťme si obec 2012 (Stránka 3)

V sobotu 3.11. sme fotili Vaše výtvory pred domami a v záhradkách, tu je výsledok...