Ukončenie školského roka 2012/2013

Ako sa Základná škola a Materská škola v Hontianskych Tesároch rozlúčili so školským rokom.