Privítanie detí 2012

5. decembra 2012 sem privítali našich najmenších občanov.