Mikuláš 2016

Stretnutie s Mikulášom sa tento rok konalo dňa 14.12.2016 v KD v Hontianskych Tesároch. Začali sme divadelným predstavením pre deti "Fónka a Tónka z gramofónie". Divadielko nám zahrali herci z divadla Pod balkónom z B. Bystrice. Nakoniec prišiel aj sv. Mikuláš, ktorého deti pozdravili rôznymi básničkami, pesničkami a riekankami. Nakoniec boli deti odmenené sladkou odmenou.