Dôchodci na výlete

Dňa 19.júna 2012 sa naši dôchodcovia vybrali na výlet do Podhájskej. A že bolo dobre dokumentujú nasledovné obrázky.