Obecný ples - motýlí 2017 (Stránka 4)

Malá ukážka z dobrej nálady a krásnej výzdoby z Obecného plesu zo dňa 3.2.2017. Tento rok to bol Obecný ples - motýlí. V tomto duchu sa niesla výzdoba, aj oblečenie hostí. Ďakujeme všetkým ktorí nám pomáhali s prípravami.