Obecný ples - motýlí 2017

Malá ukážka z dobrej nálady a krásnej výzdoby z Obecného plesu zo dňa 3.2.2017. Tento rok to bol Obecný ples - motýlí. V tomto duchu sa niesla výzdoba, aj oblečenie hostí. Ďakujeme všetkým ktorí nám pomáhali s prípravami.