Roznášanie vianočných oblátok 2012

Deti zo Základnej školy spolu s deťmi z Materskej školy v Hontianskych Tesároch navštívili 17. 12. 2012 všetky domácnosti v našich obciach. Zavinšovali Veselé Vianoce a porozdávali vianočné oblátky.