Jubilanti 2013

15.11.2013 sme sa stretli na schôdzi klubu dôchodcov, kde sme spoločne oslávili našich jubilujúcich spoluobčanov.