Guľášmajster 2017

Dňa 14.10.2017 sa konal 12. ročník súťaže vo varení guľášu "GUĽÁŠMAJSTER Obce Hontianske Tesáre 2017". Súťaž sa konala na ihrisku, tak ako každý rok. Do súťaže sa prihlásilo 33 družstiev, počasie nám prialo, nálada bola výborná a guľáše ešte lepšie. Ďakujeme všetkým sponzorom, súťažiacim aj návštevníkom.