Externé správyDnes sme zverejnili v sekcii "Správy" novú podsekciu "Externé správy".

Vybudovanie tejto podsekcie podnietilo obsahové prepojenie webov honttesare.sk a terany.fara.sk vďaka ktorému už nieje potrebné duplicitne uverejňovať články na oboch portáloch, ale stačí uverejniť na stránke farnosti a obecná strálnka si tieto články automaticky prevezme.

Prevzaté správy (nazývajú sa tiež agregované, alebo syndikované) sa potom zobrazia v novovytvorenej časti, ale tiež v bloku na hlavnej stránke, v správach a cirkevných oznamoch pod ostatnými článkami.

V blízkej budúcnosti máme v pláne prepojiť s obecnou stránkou aj stránku našej školy. Po jej prepojení sa budú školské oznamy zobrazovať podobne ako farské v externých správach aj na hlavnej stránke v bloku pod článkami.

Váš hlas: Žiadna Priemer: 1.5 (2 votes)