MapyNa zákade žiadostí o určenie polohy našich zaujimavostí (Tesárska roklina šinkov salaš...) boli integrované do stránky Google mapy.

Pod každým článkom, ktorý má špecifikované súradnice sa zobrazí mapa so značkou miesta. Číselná hodnota súradníc GPS je umiestnená pod nadpisom článku (len v plnom zobrazení článku).

Taktiež je k dispozícii jedna mapa na ktorej na nachádzajú značky všetkých článkov s určenou polohou.

Súradnice boli určené približne - umiestnením značky na mape, takže pokiaľ by ste chceli zadať súradnice do GPS navigácie, nieje zaručená presnosť.

V niektorých prípadoch je ťažké určiť jeden bod na mape, pretože napríklad Prírodná rezervácia Šinkov salaš sa nachádza na väčšej ploche. Tu som zvolil miesto kde bolo tento rok najviac hlaváčikov. Podobne sú na tom aj Dúpence a Tesárska roklina.

V prípade že by ste mali problémy so zobrazením máp (prípadne niečim iným), budem rád, ak mi napíšete na tento e-mail.

Váš hlas: Žiadna Priemer: 3 (2 votes)