BlogyUžitočné čísla

Smerové číslo Hontianskych Tesár pri volaní v SR                                             045V správach pribudla ďalšia podsekcia - Médiá o nás

Dnes som zistil, že chýba na tomto webe sekcia kde by boli články  typu "napísali/povedali o nás", takže som vytvoril sekciu Médiá o nás do ktorej sa budú vkladať príspevky týkajúce sa našej obce zverejnené v médiách (v tlači, rozhlase, televízii)Zmena úvodnej stránky a pridanie ďalších podsekcií

Dnes došlo na portáli k viacerým aktualizáciám:Prepojenie s Facebook-om

Od dnešného dňa je stránka honttesare.sk prepojená pomocou XFBML jazyka s populárnou sociálnou sieťou  FACEBOOK.

Čo to znamená pre návštevníkov stránky?