Najnovšie správy

07.08.2018 | Aktuality

Nová stránka obce

Vážení občana dávame Vám do pozornosti novú stránku obce www.hontiansketesare.sk, kde môžete nájsť všetky aktuálne správy a informácie o obci. Tak isto sa na tejto stránke môžete zaregistrovať k odberu oznamov emailom, alebo cez mobilnú aplikáciu.
11.04.2018 | Úradná tabuľa

Nové cestovné poriadky počas opravy mosta v Ladzanoch

Oznamujeme občanom, že dňa 15.4.2018 bude odstavený most v obci Ladzany z dôvodu jeho rekonštrukcie. Bude odstavená cestná premávka v smere z Ladzian na Sebechleby a naopak. Autobusové spoje budú upravené podľa priložených harmomogramov.
09.03.2018 | Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa   Obec Hontianske Tesáre, v zmysle § 9a , ods. 8, písm. e, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hontianskych Tesároch zo dňa 5.3.2018 č. 55/2018 zverejňuje zámer o odpredaji nehnuteľnosti z majetku obce.

Najnovšie články

22.01.2016 | Obec

Obnova verejného osvetlenia

Cieľom projektu je obnova technicky zastaranej sústavy verejného osvetlenia v obci Hontianske Tesáre za účelom jej modernizácie a zníženia energetickej náročnosti prostredníctvom inštalácie úspornejších svietidiel, inštalácie riadiacich jednotiek a výmeny rozvádzačov. Obnova verejného osvetlenia v obci Hontianske Tesáre KaHR-22VS-1501 Miesto realizá...
13.05.2015 | Obec, Služby

Skvalitnenie sociálnej situácie

Skvalitnenie sociálnej situácie komunitnými aktivitami obyvateľov MRK v obci Hontianske Tesáre
25.10.2017 | Zasadnutia OZ

Zápisnica OZ

Starostka obce Hontianske Tesáre     Z á p i s n i c a z 20. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  konaného dňa 27.septembra 2017   Miesto konania:KD  Šipice Prítomní poslanci:  5 Prítomní občania:  13

Najnovšie príspevky v blogu

13.04.2015 kohutova

Užitočné čísla

Smerové číslo Hontianskych Tesár pri volaní v SR                                    ...
10.09.2011 admin

V správach pribudla ďalšia podsekcia - Médiá o nás

Dnes som zistil, že chýba na tomto webe sekcia kde by boli články  typu "napísali/povedali o nás", takže som vytvoril sekciu Médiá o nás do ktorej sa budú vkladať príspevky týkajúce sa našej obce...

Externé správy

Agregované (externé) oznamy z iných webov súvisiacich s našou obcou.
Po kliknutí na názov článku sa otvorí originálny článok na webstránke kde bol uverejnený.

Naposledy pridané fotografie