Ukončené verejné obstarávaniaZoznam ukončených verejných obstarávaní za rok 2013

Zákazka
por. č.
Názov zákazky Zverejnenie
vestník / dátum
Úspešný uchádzač Hodnota kritéria úspešného uchádzača Úspora oproti predpokladanej hodnote zákazky Dátum uzavretia zmluvy
1.            
2.            
3.            
Celková suma za rok [€]