Štvrťročné správy o zákazkáchSúhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za rok 2013

Sledované obdobie roka Názov zákazky Lehota na predkladanie ponúk Úspešný uchádzač Stanovené kritérium hodnotenia Hodnota kritéria úspešného uchádzača Úspora oproti predpokladanej hodnote zákazky
1.
štvrťrok
           
Celková suma za štvrťrok [€]  
2.
štvrťrok
           
Celková suma za štvrťrok [€]  
3.
štvrťrok
           
Celková suma za štvrťrok [€]  
4.
štvrťrok
           
Celková suma za štvrťrok [€]  
Celková suma za rok [€]