Správy (Stránka 8)

Aktuality, oznamy a iné správy; inzercia a kniha návštev.


Pozvánka na obecnú zabíjačku a vianočné trhy

Vás pozýva na

OBECNÚ ZABÍJAČKU  A   VIANOČNÉ TRHY

dňa 10.12.2016 od 8.00 hod do Kultúrneho domu v 

Hont. Tesároch.

 

Ponuka:GM 2016 - vyhodnotenie.

GUĽÁŠMAJSTER  2016  -  v y h o d n o t e n ie.

1. Matejkin Štefan - Litava

2. Paraj Milan  - Tupá

3. Vínne mušky - Mitterovci z Krupiny

4. Lapinovci - Krupina

5. Kapucíni - Krupina

6. Fúzači z Krupiny

7. Kohút Peter -Báčovce

8. Tesárski futbalisti

9. LORAKK Dudince

10.Almášy - Hontianske TesárePozvánka

„Všade tam, kde sa dá žiť, možno žiť dobre...“

Obec Hontianske Tesáre Vás srdečne pozýva

na 11. ročník súťaže

G  U Ľ  Á  Š  M  A  J  S  T  E  R

8.októbra 2016

 Pozvánka

Starostka obce Hontianske Tesáre

 

 

 

P o z v á n k a

na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

     V zmysle § 12 zákona 369/90 zb. O obecnom zriadení a rokovacieho poriadku

Obecného zastupiteľstva v Hontianskych Tesároch

 

z v o l á v a mKINOBUS

Dobry den,

uz zajtra sa zacina 13. rocnik putovneho filmoveho festivalu Kinobus, ktory organizuje kulturne centrum Stanica Zilina Zariecie. Kinobus tento rok vyraza do Levic, Hontianskych Tesarov, Tlmacov a Kozaroviec.

Externé správy

Agregované (externé) oznamy z iných webov súvisiacich s našou obcou.
Po kliknutí na názov článku sa otvorí originálny článok na webstránke kde bol uverejnený.