Správy (Stránka 8)

Aktuality, oznamy a iné správy; inzercia a kniha návštev.


Výberové konanie

Obecný úrad Hontianske Tesáre, Hont. Tesáre č. 66, 962 68 Hont. Tesáre

 

opätovne vyhlasuje výberové konanie na

·         jedno pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

·   Výberové konanie

Obecný úrad Hontianske Tesáre, Hont. Tesáre č. 66, 962 68 Hont. Tesáre

 

opätovne vyhlasuje výberové konanie na

·         jedno pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

·   Výsledky volieb do NR SR 5.3.2016 v obci Hontianske Tesáre

Výsledky volieb do NR SR

 

podľa jednotlivých okrskov

Okrsok č. 1 Hont. Tesáre

 

počet voličov zapísaných v zozname voličov     405

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní    162Obec Hontianske Tesáre zverejňuje strategický dokument záverečné stanovisko k „Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja“.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán podľa § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z.Výberové konanie

Obecný úrad Hontianske Tesáre, Hont. Tesáre č. 66, 962 68 Hont. Tesáre

 

vyhlasuje výberové konanie na

·         jedno pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

·   

Externé správy

Agregované (externé) oznamy z iných webov súvisiacich s našou obcou.
Po kliknutí na názov článku sa otvorí originálny článok na webstránke kde bol uverejnený.