Správy (Stránka 7)

Aktuality, oznamy a iné správy; inzercia a kniha návštev.


Pozvánka

Starostka obce Hontianske Tesáre

P o z v á n k a

na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

V zmysle § 12 zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení a rokovaciehi poriadku Obecného zastupiteľstva v Hontianskych Tesároch

z v o l á v a mOznámenie o konaní VZ

 

 

 

 

Oznámenie  o konaní  valného zhromaždenia

 

 

 PozvánkaPozvánkaPozvánka

 

 

Oznámenie o konaní valného zhromaždenia

 

 

Externé správy

Agregované (externé) oznamy z iných webov súvisiacich s našou obcou.
Po kliknutí na názov článku sa otvorí originálny článok na webstránke kde bol uverejnený.