Správy (Stránka 7)

Aktuality, oznamy a iné správy; inzercia a kniha návštev.


Pozvánka

„Všade tam, kde sa dá žiť, možno žiť dobre...“

Obec Hontianske Tesáre Vás srdečne pozýva

na 11. ročník súťaže

G  U Ľ  Á  Š  M  A  J  S  T  E  R

8.októbra 2016

 Pozvánka

Starostka obce Hontianske Tesáre

 

 

 

P o z v á n k a

na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

     V zmysle § 12 zákona 369/90 zb. O obecnom zriadení a rokovacieho poriadku

Obecného zastupiteľstva v Hontianskych Tesároch

 

z v o l á v a mKINOBUS

Dobry den,

uz zajtra sa zacina 13. rocnik putovneho filmoveho festivalu Kinobus, ktory organizuje kulturne centrum Stanica Zilina Zariecie. Kinobus tento rok vyraza do Levic, Hontianskych Tesarov, Tlmacov a Kozaroviec.Výberové konanie

Obecný úrad Hontianske Tesáre, Hont. Tesáre č. 66, 962 68 Hont. Tesáre

 

vyhlasuje výberové konanie na

·         jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

 Oznámenie

Malourbárske  pozemkové  spoločenstvo  Dvorníky

Dvorníky 82,  962 68 Hontianske Tesáre, IČO: 42006775

__________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Oznámenie o konaní zhromaždenia

 

Externé správy

Agregované (externé) oznamy z iných webov súvisiacich s našou obcou.
Po kliknutí na názov článku sa otvorí originálny článok na webstránke kde bol uverejnený.