Správy (Stránka 37)

Aktuality, oznamy a iné správy; inzercia a kniha návštev.


Pozvánka na Bierfest 2010

Srdečne Vás pozývame na 11. ročník pivného festivalu Bierfest 2010.

KEDY: 28.8.2010 (sobota)

KDE: Dvorníky - COMBO

plagát:Farské oznamy na 34. týždeň

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

V pondelok a v utorok nebudú sv. omše, nakoľko nebudem prítomný vo farnosti. V prípade potreby zaopatrovania svätými sviatosťami alebo pohrebu kontaktujte prosím pána farára zo Sebechlieb, t.č. 045/5591706.Farské oznamy na 33. týždeň

19. nedeľa v cezročnom období

  • V pondelok bude sv. omša aj v domove dôchodcov o 13.00 hod.
  • V nedeľu slávime slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, ktorá je prikázaným sviatkom.
  • Pútnické miesto Gaboltov na východe Slovenska vás pozýva na 8. celoslovenskú púť mužov dňa 22. augusta 2010. Bližšie informácie sú na nástenke.


Splavovanie Štiavničky - zhodnotenie

V sobotu 31. júla zorganizovali členovia dobrovoľného hasičského zboru za technickej podpory obecného úradu splavovanie potoka Štiavnica. Splav bol v časti Hontianske Tesáre - žel. stanica, od sútoku Štiavnice s Belujským potokom po most vedúci na železničnú stanicu.
Okrem zábavy v podobe splavovania a iných sprievodných aktivít pre deti sa v rámci zlepšovania životného prostredia vyzbierali naplavené odpadky z brehov potoka.Farské oznamy na 32. týždeň

18. nedeľa v cezročnom období

 

  • Dňa 2. augusta možno vo farských a katedrálnych kostoloch získať úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpuskov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána a vyznaním viery. Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca. Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.
  • V piatok máme sviatok Premenenie Pána a je zároveň aj prvý piatok v mesiaci. Sv. omša bude v Teranoch aj v Šipiciach. Možnosť sv. spovede je vždy pred každou sv. omšou. Prosím, aby ste zvlášť v tomto prvopiatkovom týždni využili túto možnosť.
  • Chorých budem spovedať v tomto týždni podľa dohody či už s nimi alebo s tými, čo sa o nich starajú.

Externé správy

Agregované (externé) oznamy z iných webov súvisiacich s našou obcou.
Po kliknutí na názov článku sa otvorí originálny článok na webstránke kde bol uverejnený.