Správy (Stránka 2)

Aktuality, oznamy a iné správy; inzercia a kniha návštev.


Výberové konanie na TSP

Obecný úrad Hontianske Tesáre, Hont. Tesáre č. 66, 962 68 Hont. Tesáre

 

vyhlasuje výberové konanie na

·         jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

 

 Harmonogram zberu plastov na rok 2018

HARMONOGRAM ODVOZU

 TRIEDENÉHO ZBERU

Združenie „HONT DUDINCE“ 2018

 

 

Mesiac

dátumĽudový ples

Zverejnené v:

Externé správy

Agregované (externé) oznamy z iných webov súvisiacich s našou obcou.
Po kliknutí na názov článku sa otvorí originálny článok na webstránke kde bol uverejnený.