Úradná tabuľa (Stránka 9)Zber plastov v roku 2014

Rozpis zberu plastov v roku 2014

31. januára

21. februára

14. marca

25. apríla

16. mája

27. júna

18. júla

8. augusta

19. septembra

10. októbra

21. novembra

12. decembraVZN obce na rok 2014

 

Schválenie VZN obce na rok 2014.

 

 

Po tohtoročných povodniach je obec nútená prijať VZN: na zmierňovanie negatívnych dôsledkov klimatických zmien, predchádzanie povodniam a suchu na území obce Hontianske Tesáre a jej častí.Prehľad podaných projektov v roku 2011,2012,2013

 

Projekty za rok 2011

 Evidencia obyvateľov za rok 2013

Stav počtu obyvateľov obce

 

Hontianske Tesáre k

 

 Voľby do orgánov samosprávnych krajov 9.11.2013

 

V Ý S L E D K Y V O L I E B

do zastupiteľstva Banskobystrického kraja