Úradná tabuľa (Stránka 9)Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 Výsledky II. kola volby prezidenta SR

Výsledky II. kola voľby prezidenta

 

 

Slovenskej republiky

 Výsledky I. kola voľby prezidenta SR

Výsledky I. kola voľby prezidenta

 

Slovenskej republiky

 Zber plastov v roku 2014

Rozpis zberu plastov v roku 2014

31. januára

21. februára

14. marca

25. apríla

16. mája

27. júna

18. júla

8. augusta

19. septembra

10. októbra

21. novembra

12. decembra