Úradná tabuľa (Stránka 8)Oznam

OZNAM !!!Oznamy

ZBER BIO ODPADU

a ELEKTROODPADU

v roku 2015

 Pozvánka na Valné zhromaždenia

 

 

Oznámenie o konaní valného zhromaždenia

 

 zámer na predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 Výberové konanie