Úradná tabuľa (Stránka 8)Výberové konanie

 

 Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 Výsledky II. kola volby prezidenta SR

Výsledky II. kola voľby prezidenta

 

 

Slovenskej republiky

 Výsledky I. kola voľby prezidenta SR

Výsledky I. kola voľby prezidenta

 

Slovenskej republiky