Úradná tabuľa (Stránka 7)Pozvánka na Valné zhromaždenia

 

 

Oznámenie o konaní valného zhromaždenia

 

 zámer na predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 Výberové konanie

 

 Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa