Úradná tabuľa (Stránka 6)Žiadosť o preskúmanie integrovaného povolenia

Združenie HONT spol. s r.o., Okružná 212, 962 71 Dudince

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Banská Bystrica
Jegorovova 29 B
974 01  Banská Bystrica

 

 

 

Vec:

Žiadosť o preskúmanie Integrovaného povolenia.Valné zhromaždenie

Malourbárske pozemkové spoločenstvo Dvorníky
Dvorníky 82, 962 68 Hontianske Tesáre, IČO: 42006775
__________________________________________________________________________________

 

 

Oznámenie o konaní valného zhromaždenia

Výbor Malourbárskeho pozemkového spoločenstva Dvorníky, so sídlom Dvorníky 82, 962 68 Hontianske Tesáre,Oznam

OZNAM !!!Oznamy

ZBER BIO ODPADU

a ELEKTROODPADU

v roku 2015