Úradná tabuľa (Stránka 6)Výberové konanie

Obecný úrad Hontianske Tesáre, Hont. Tesáre č. 66, 962 68 Hont. Tesáre

 

vyhlasuje výberové konanie na

·         jedno pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

·   Harmonogram vývozu plastov do 30.6.2016

 

15. január 2016

5. február 2016

26. február 2016POZVÁNKA

"Všade tam, kde sa dá žiť, možno žiť dobre..."Žiadosť o preskúmanie integrovaného povolenia

Združenie HONT spol. s r.o., Okružná 212, 962 71 Dudince

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Banská Bystrica
Jegorovova 29 B
974 01  Banská Bystrica

 

 

 

Vec:

Žiadosť o preskúmanie Integrovaného povolenia.Valné zhromaždenie

Malourbárske pozemkové spoločenstvo Dvorníky
Dvorníky 82, 962 68 Hontianske Tesáre, IČO: 42006775
__________________________________________________________________________________

 

 

Oznámenie o konaní valného zhromaždenia

Výbor Malourbárskeho pozemkového spoločenstva Dvorníky, so sídlom Dvorníky 82, 962 68 Hontianske Tesáre,