Úradná tabuľa (Stránka 4)Obecný ples - motýlí

Srdečné všetkých pozývame na Obecný ples - motýlí, kde radi privítame pánov s motýlikom a dámy s rôznou ozdobov v tvare motýlika (náušnice, čelenky, opasok  a pod.HARMONOGRAM ZVOZU TRIEDENÝCH ZLOŽIEK - plastov na 1.polrok 2017

Harmonogram odvozu treideného zberu plastov

 Pozvánka

Starostka obce Hontianske Tesáre

 

 

 

P o z v á n k a

na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

     V zmysle § 12 zákona 369/90 zb. O obecnom zriadení a rokovacieho poriadku

Obecného zastupiteľstva v Hontianskych Tesároch

 

z v o l á v a mVýberové konanie

Obecný úrad Hontianske Tesáre, Hont. Tesáre č. 66, 962 68 Hont. Tesáre

 

vyhlasuje výberové konanie na

·         jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),