Úradná tabuľa (Stránka 3)Zmeny v evidencii obyvateľov v roku 2016

Stav počtu obyvateľov obce Hontianske Tesáre k 31.12.2016

 

Obec

SPOLU

Muži

Ženy

Hontianske TesáreObecný ples - motýlí

Srdečné všetkých pozývame na Obecný ples - motýlí, kde radi privítame pánov s motýlikom a dámy s rôznou ozdobov v tvare motýlika (náušnice, čelenky, opasok  a pod.HARMONOGRAM ZVOZU TRIEDENÝCH ZLOŽIEK - plastov na 1.polrok 2017

Harmonogram odvozu treideného zberu plastov

 Pozvánka

Starostka obce Hontianske Tesáre

 

 

 

P o z v á n k a

na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

     V zmysle § 12 zákona 369/90 zb. O obecnom zriadení a rokovacieho poriadku

Obecného zastupiteľstva v Hontianskych Tesároch

 

z v o l á v a m