Úradná tabuľa (Stránka 19)Rychlostná cesta R3, Šahy - Zvolen

Na obecný úrad bol doručený dokument z MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY týkajúci sa rýchlostnej cesty R3, Šahy - Zvolen, ktorá má prechádzať aj cez územie obce Hontianske Tesáre.